Zuivel producten exporteren naar China: 7 belangrijke stappen

article| 7 May 2018

Sign up and benefit from our entire range of free services

If you sign up today you’ll be able to

  • Access to tailored advice through our Ask-the-Expert tool
  • A library of over 200 publications
  • Practical business tools
  • A network of trade promotion and business support partners
  • A comprehensive database of service providers with contact information

Translated into Dutch by Marielene Wertenbroek and Michelle van den Hoek.

De groeiende vraag onder Chinese consumenten naar de import van zuivelproducten zorgt voor vele mogelijkheden voor Europese ondernemingen. In 2015 waren de top drie van Europese landen die zuivelproducten exporteerden naar China in grote hoeveelheden Nederland, Duitsland en Ierland.

Het importeren van zuivelproducten zoals melk, melkpoeder, kaas, yoghurt en ijs naar China vereist echter begrip van het complete proces, onder andere de Chinese wetgeving, de import procedure en de Chinese vereisten voor etiketten.

De gids ‘ Exporting Dairy Products to China’ van het EU SME Centre zal de regels omtrent toetreding van de markt verhelderen.

1. Controleer of export mogelijk is vanuit het land Protocol

In januari 2013 publiceerde de AQSIQ (Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) het voorschrift N° 152/2013, “Administratief meten bij inspectie, quarantaine en surveillance bij de import en export van zuivelproducten”. Dit voorscrhift zet de benodigdheden voor een ondertekend protocol tussen het land van afkomst en China neer.

Gezondheid/sanitair certificaat

Als toevoeging aan het protocol tussen de twee landen, is een gezondheid of een sanitair certificaat verplicht. Dit kan even duren tot het akkoord uitgevoerd is – ongeveer zes maanden vanaf het protocol is ondertekend.

Landen met een bilateraal akkoord en een gezondheidscertificaat in bezit tijdens de verkondiging, kunnen door gaan als voorheen. Alle andere landen zijn verplicht om een protocol te ondertekenen en een gezondheidscertificaat aan te schaffen.

Een lijst met Europese landen en hun status omtrent de bilaterale overeenkomst en het gezondheidscertificaat kun je vinden in de handleiding.

2. Registreer als producent en exporteur met de AQSIQ en CNCA Als levensmiddelenexporteur

Sinds oktober 2012 zijn door middel van kennisgeving 55/2012 zowel de exporteur als de importeur verplicht om geregistreerd te zijn voor de douane-inklaring. Dit is een simpele, gratis en snelle procedure (binnen in vijf dagen). Het is echter wél van belang dat het goed wordt gedaan.

Als buitenlandse producent van levensmiddelen

Naar aanleiding van de gewijzigde levensmiddelenwetgeving omtrent veiligheid, vereist AQSIQ buitenlandse producenten te registreren in een online systeem sinds 1 oktober 2015. Meer instructies over het registratieproces zijn beschikbaar in deze handleiding.

Registratie van buitenlandse fabrieken die zuivelproducten produceren voor export naar China

Per ingang van mei 2014 moeten producenten van zuivelproducten die willen exporteren naar China voorafgaand aan het exporteren van goederen, worden geregistreerd met AQSIQ. Deze registratie is verplicht voor alle zuivelfabrikanten van biest, rauwe melk en zuivelproducten.

3. Uw product volgens Chinese voorschriften labellen

Het labellen van producten blijkt het grootste probleem voor de meeste etenswaren die geïmporteerd worden naar China. Hier zijn veel redenen voor, hoewel een diepgaande studie van de voorschriften de problemen met de douane kan verminderen later in het proces.

Al de minimum eenheden voor de retail moeten voldoen aan de Chinese voorschriften omtrent labellen om de goedkeuring van de douane te kunnen ontvangen. Voor het grootste deel zijn deze voorschriften gereguleerd volgens de beschreven onderstaande standaard. Het is belangrijk om de volledige versie van de standaarden te lezen, te begrijpen en hier aan te voldoen. Een samenvatting van de volledige standaard is beschikbaar in deze gids.

4. De benodigde documenten voorbereiden voor het ex- en import proces

Nadat u ervoor heeft gezorgd dat uw bedrijf en product voldoen aan de vereisten voor export naar China, is de volgende stap om deze toestemming vast te leggen. In onze gidsstaat een checklist van de vereiste documenten voor het im- en export proces. Echter, adviseren wij om een grondige blik te werpen op de markttoegangsdatabase database ( http://madb.europa.eu/ ), voor het verkrijgen van een duidelijk beeld van elk van de benodigde documenten.

5. Goedkeuring verkrijgen van de Chinese douane inspectie

Wanneer de goederen arriveren in een Chinese haven, controleren de Chinese autoritieiten de labelling en de bijbehorende documenten. Als deze voldoen aan de voorschriften, zal de Chinese Inspectie (CIQ) de quarantine testrapportcontrole voortzetten.

Producten die voor de eerste keer geïmporteerd worden, zullen controle van het testrapport ondergaan. Na een succesvolle ‘eerste import’ worden bedrijven toegevoegd aan de goedgekeurde lijst voor toekomstige import producten. ‘First-time’ import wordt geacht aan te duiden om die import onder exact dezelfde condities te laten plaatsvinden. Iedere verandering , bijvoorbeeld van haven, de importeur, het merk, de formule etc., heeft als gevolg dat de vracht beschouwd wordt als nieuwe import.

Als een test niet voldoet, moet het bedrijf succesvol vijf opeenvolgende ‘first-time’ import procedures ondergaan, om haar vorige goedkeuringsstatus te herwinnen.

Chinese autoriteiten kunnen vragen om specifieke rapporten van elke import naar eigen goeddunken, ongeacht zijn staat van dienst.

Er is een verschil tussen producten die nooit eerder zijn geïmporteerd en producten die al eerder zijn geïmporteerd.

6. Het betalen van tarieven en belasting

Na de bovenstaande procedures, zal het bedrijf ook aandacht moeten besteden aan de tarieven en belastingen. De specifieke tarieven en belastingen voor elke HS Code (in het Chinees) kunnen worden geraadpleegd op de website van de Chinese douane.

7. Distributiekanalen bepalen

Wanneer de goederen succesvol zijn aangegeven bij de Chinese douane, is de volgende stap om deze te distribueren binnen het land. Doorgaans is er een importeur voor elke geografische regio (een stad en haar invloedsgebied of het gehele land), die producten distribueert naar retailers.

Voor een meer gedetailleerde instructie voor elke stap, raden wij u de EU SME Centre’s gids ‘Exporting Dairy products to China’ aan.

An English version of this article is available to view here.

Register on our website today and keep yourself updated with more China business intelligence.

Sign up and benefit from our entire range of free services

If you sign up today you’ll be able to

  • Access to tailored advice through our Ask-the-Expert tool
  • A library of over 200 publications
  • Practical business tools
  • A network of trade promotion and business support partners
  • A comprehensive database of service providers with contact information